ANDRAHANDSUTHYRNING

Andrahandsuthyrning

Har du tänkt att hyra ut din lägenhet i andrahand bör du kontakta vår förvaltare SBC. Där kan en formell ansökan om andrahandsuthyrning göras. Vid ansökan om andrahandsuthyrning ska skäl till uthyrning samt föreslagen hyresgäst finnas med.