FÖRENINGEN

Föreningen

Här kan du hittar information om bostadsrättsföreningen Kristallen 1.

 

Styrelsen

Ordförande: Mikael Hederby

Kassör/ekonomiansvarig: Kristoffer Näslund

Ledamöter: Navneet Singh, Michael Lennström

Suppleanter: Andreas Beijer, Peter Morin

 

 

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta

bostadsrättsförening.