SBA

Systematiskt brandskyddsarbete(SBA)

Nedan går det att hitta föreningens branskyddspolicy och instruktioner vid brandlarm.

 

Ansvaret för brandskydd i fastigheten är Mikael Hederby.