SOPHANTERING

Sophantering

I fastigheten finns två sopnedkast. En är till hushållssopor och en är till matavfall. Nedkasten är kopplade till en sopsug som för bort soporna, för att sen plockas upp av Sundbyberg stads avfallsentreprenör. Det är bra att undvika kasta ner allt för stora föremål som tex. pizzakartonger i sopnedkasten då detta kan leda till kostsamma stopp. Har det blivit stopp i något av nedkasten är det viktigt att detta felanmäls så snart som möjligt.

 

Hushållsopor

De brännbara hushållsoprna bränns och energin tas tillvara genom att bli till fjärrvärme eller elektricitet. För att läsa mer om hushållsopor klicka här.

 

Matavfall

De matrester som hamnar i matavfallet återvinns för att bli biogas och biogödsel. Till matavfallet ska papperpåsar användas. Dessa går att hämta i cykelrummet på plan -2. För att läsa mer om matavfall klicka här.

 

Återvinningsstation

På Vackra vägen, ungefär 150 meter från fastigehetens entré, finns en återvinningsstation. Där finns behållare för glas, metal, plast, papper och tidningar. För att läsa mer om återvinningssationerna i Sundbyberg klicka här.